Beweegprogramma’s

Mensen met een chronische ziekte worden vaak door deze aandoening ervan weerhouden om in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor de dagelijkse dingen. Als die bewegingen al een hele opgaaf zijn, is het vaak erg lastig om meer te gaan bewegen. En zo wordt deze groep mensen vaak inactiever, wordt er steeds minder bewogen en kunnen ze steeds minder. Een beweegprogramma op maat kan mensen met een chronische aandoening helpen om deze spiraal te doorbreken.

Een beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.

Het beweegprogramma heeft een duur van drie maanden waarin er wekelijks tweemaal per week, samen met de fysiotherapeut, getraind wordt om uw doelen te bereiken. Tijdens de intake worden doelen geformuleerd en worden er vragenlijsten ingevuld. Na 6 en 12 weken worden deze doelen geëvalueerd. Als u verzekerd bent voor reguliere fysiotherapie komt u meestal in aanmerking voor een vergoeding van een beweegprogramma. De vergoeding verschilt echter per zorgverzekeraar. Het is daarom raadzaam om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de mogelijkheden. U heeft altijd een verwijzing nodig van een arts om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u zich aanmelden voor een beweegprogramma dan is dat zowel telefonisch als via de e-mail mogelijk.
Neem voor meer informatie contact met ons op.