Schouderklachten

De schoudergewrichten behoren tot de meest gebruikte gewrichten van het lichaam. U gebruikt ze voor van alles: opstaan, eten, aankleden, de was ophangen. Er zijn dan ook veel oorzaken van schouderklachten. We benoemen hier de vijf meest voorkomende. Er zijn uiteraard nog meer oorzaken van schouderklachten. Maak daarom een afspraak met één van onze fysiotherapeuten om uw klacht goed te kunnen beoordelen.

Houding
In onze praktijk horen we regelmatig dat cliënten pijn en irritatie ervaren in de bovenarm. Deze irritatie wordt onder andere veroorzaakt door langdurig zittend werk,  slijtage (artrose) en overbelasting door zwaar of herhalend werk. Ook kan een 'verkeerde' houding ervoor zorgen dat de schouder minder ruimte heeft om te bewegen en geïrriteerd raakt.

Slijmbeursontsteking
Wanneer u een slijmbeursontsteking heeft ervaart u heftige, stekende pijn, vaak boven op uw schouder. U kunt uw arm nauwelijks of met moeite gebruiken. Een dergelijke ontsteking ontstaat wanneer u gedurende enige tijd een beweging maakt die uw lichaam niet gewend is. U kunt denken aan het schilderen van een plafond: voor velen een onnatuurlijke houding waarbij de armen een langere tijd krachtig omhoog gehouden worden.

Schouderinstabiliteit
Schouderinstabiliteit betekent dat uw schoudergewricht eigenlijk te los is. De spieren, het kapsel en de banden in uw schouder zijn dusdanig soepel dat de spieren de kop van uw bovenarm niet altijd perfect in de kom kunnen houden. De mobiliteit van gewrichten verschilt per persoon. Wanneer de gewrichten te los zijn noemen we dat hypermobiliteit. Naast hypermobiliteit kan schouderinstabiliteit ontstaan door een ongeluk, door niet goed functionerende spieren maar ook bij specifieke sporten zoals volleybal of tennis. Het betreft in die gevallen veelgebruikte bewegingen waarbij spieren geforceerd worden

Gescheurde pees
Een pees is de aanhechting van de spieren. Deze hechten de spieren aan uw botten. Als een pees gescheurd is kunt u een bepaalde beweging niet meer (goed) maken. Zo’n scheurtje ontstaat bijvoorbeeld bij een val, na een ongeluk of tijdens het sporten. Handelingen die eerder eenvoudig waren zijn nu moeilijker. Door deze en/of omliggende spieren sterker te maken kunnen de pezen herstellen. Mocht de pees niet goed herstellen dan is mogelijk een operatie nodig. Dit wordt altijd overlegd met u en een orthopeed.

Slijtage (artrose)
Artrose ontstaat doordat kraakbeen, wat ervoor zorgt dat gewrichten soepel bewegen, verdwijnt. Dit veroorzaakt pijn, u kunt uw arm niet helemaal meer omhoog tillen en veel mensen horen bij het bewegen een vervelend geluid. Om uw schouder te kunnen blijven gebruiken is het belangrijk de spieren rondom de schouder te trainen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is dan ook in beweging blijven zodat de spieren sterk blijven.

Frozen shoulder
Een frozen shoulder wordt gekenmerkt door pijn in en rondom de schouder, vaak uitstralend tot in de bovenarm. Deze pijn houdt vaak weken aan en neemt geleidelijk in ernst toe. Na enige weken tot maanden treedt er een toenemende stijfheid in de schouder op. De pijn wordt veroorzaakt door een ontsteking van het binnenste van het gewrichtskapsel. De bewegingsbeperking ontstaat door een geleidelijk toenemende verstijving van het buitenste van het gewrichtskapsel. Dit wordt fibrosering genoemd.

Een frozen shoulder ontstaat vaak zonder duidelijke aanleiding en wordt regelmatig in eerste instantie gediagnosticeerd als een slijmbeursontsteking of peesontsteking. Pas na verloop van enkele weken tot maanden wordt de werkelijke diagnose gesteld. Soms is er een duidelijk verband met een voorafgaande gebeurtenis (val of operatie) of aandoening. Deze zeurende pijn is vrijwel continu aanwezig en verergert bij plotselinge bewegingen. De pijn kan nog minuten lang aanhouden na een plotselinge beweging. Ook de arm te lang stilhouden is vervelend en liggen op de zij is vaak onmogelijk.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij een schouderklacht. Het Mulligan concept en de Stenvers schouderspecialisatie zijn twee mogelijke behandelmethoden.

Mulligan Concept
Het Mulligan Concept is een pijnloze mobilisatie techniek die zijn oorsprong in Nieuw-Zeeland heeft. Er wordt gemobiliseerd tijdens de actief uitgevoerde beweging. Hierdoor ontstaat mobiliteitstoename in een gewricht. Mulligan Concepttechnieken kunnen ook, in combinatie met andere behandelvormen binnen onze praktijk, leiden tot een verbetering van gewrichtsmobiliteit en spierfunctie. De technieken zijn geschikt voor alle gewrichten (ook de wervelkolom).

Stenvers schouderspecialisatie
Deze methode is ontwikkeld door D.J. Stenvers en gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Arm en schouderblad vormen tezamen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als een frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de Stenvers methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.

Na herstel van bewegelijkheid en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op niveau.

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Fysiotherapie Mike Soyer. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij op werkdagen binnen 1 uur contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.