Visie

Sinds 1987 is er met vallen en opstaan, dankzij opleidingen en kwaliteitsavonden, binnen onze praktijk een geheel eigen visie ontstaan. Wij zijn ervan overtuigd dat gezondheidsproblemen zoals die voorkomen binnen een fysiotherapie praktijk een combinatie zijn van mechanische afwijkingen in één of meerdere gewrichten, al dan niet in combinatie met functioneel krachtverlies (of a-functionele krachtstoename), gedrag en leefstijl.

In samenwerking met goed opgeleide en ervaren fysiotherapeuten wordt er gewerkt aan een snel herstel. Op basis van jarenlange ervaring zien wij, voor gezonde individuen, daarbij geen rol voor hulpmiddelen, anders dan uzelf en een behandelend therapeut. Daarmee bedoelen wij braces, tape (ook medical taping), zolen en alle vormen van inbrengen van naalden. Wij zien dit als een 'gevolg-behandeling' en stellen in plaats daarvan een 'oorzaak-behandeling' voor. Voor chronische zorg, bijv aangepast schoeisel bij polyneuropathie of een diabetische voet, zijn aanpassingen en hulpmiddelen uiteraard wel geïndiceerd.

Indien nodig verbeteren wij de mechanische afwijking van uw bewegingsapparaat, maar ook wordt u geadviseerd wat te doen en laten. Welke gedetailleerde oefeningen voor u van belang kunnen zijn en hoe u veroorzakend en herstel belemmerend gedrag kunt voorkomen. Indien de oorzaak wordt aangepakt verdwijnen de gevolgen.

Onze visie op chronische zorg, zoals COPD, diabetes, etalagebenen, is gericht op het leren omgaan met een aandoening. Gezond bewegen is in dit geval een onmisbare schakel. Het doel van onze beweeg- en gedragsinterventie is de client weer de regie teruggeven over zijn/haar leven. Gezond bewegen kunnen wij u leren, waarna u dit zelf kan blijven doen en de rest van uw leven daar profijt van zal blijven houde