Missie

"Door prettig en goed georganiseerde fysiotherapeutische interventies samen met de cliënt te komen tot de juiste hulpverlening waardoor de hulpvrager weer snel functioneert als voor het gezondheidsprobleem. Met aandacht en advies over het ontstaan van de klacht en het toekomstig voorkomen hiervan. Hierbij vormen wetenschap, ervaring, collegiale intervisie en kennisdelen onze kwaliteitsbasis. Vrijheid, vreugde en vooruitgang zijn de gevolgen van deze deskundige samenwerking".