Kwaliteit

Wij zijn een team met een goede mix van ervaring en jonge ambitie om gedreven en deskundig, samen met de cliënt, de oorzaak van het gezondheidsprobleem aan te pakken. Wij doen veel aan het ontwikkelen van kwaliteit en zijn allen master en/of registerfysiotherapeuten, met uiteenlopende en elkaar aanvullende specialisaties. We blijven op de hoogte van de meest recente literatuur, volgen verschillende opleidingen en komen tweemaal per maand samen voor een interne kwaliteitsavond.

Eén van onze voornaamste doelen is om zo optimaal om te gaan met de Illness Beliefs van de cliënt. Wij geloven dat kwaliteit niet is wat een therapeut er in stopt maar wat een cliënt er uit haalt. Die Illness Beliefs zijn vragen die wij ons allemaal stellen wanneer we geconfronteerd worden met een gezondheidsprobleem. Wat heb ik? Waar komt het door? Hoe lang gaat het duren? Wat zijn voor mij de gevolgen? Kan ik er van herstellen? Wat kan ik er zelf aan doen?

Een goede hulpverlener moet in de meeste gevallen antwoord kunnen geven op die vragen. Hier wordt dan ook de nadruk op gelegd binnen onze behandeling. In zeldzame gevallen moet echter ook een goede hulpverlener een antwoord schuldig blijven. Uiteraard stellen wij de cliënt daarvan op de hoogte en verwijzen we daarbij eventueel naar aanvullend onderzoek.