Maatregelen coronavirus

Beste cliënt van Fysiotherapie Mike Soyer,

Op dinsdag 23 maart berichtte wij u dat wij niet acute zorg voor onbepaalde tijd uitstelde om de uitbraak van het corona-virus te remmen. Nu de verspreiding van het virus terugloopt is het belangrijk om ook de reguliere zorg weer op te starten waar Fysiotherapeuten onder vallen. Immers, er zijn naast corona, ook andere cliënten die zorg nodig hebben. Het langer uitstellen van (beweeg)zorg zal leiden tot achteruitgang.

Onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), heeft in samenwerking met het ministerie VWS en de RIVM een richtlijn opgesteld om de fysiotherapeutische zorg per vandaag 1 mei verder op te schalen. De afgelopen periode hebben wij naast het leveren van essentiële zorg en ondersteuning van huisartsen ook onze praktijk op orde gemaakt om u weer veilig te ontvangen. Zo werken de fysio's op verschillende starttijden om drukte in de wachtkamer te voorkomen, is voor de revalidatie apparatuur uit elkaar gezet en om een veilige afstand te bewaren zijn enkele apparaten buiten werking gesteld.

De fysio's zullen in de meeste gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (mondkapje en handschoenen), als u binnen een risicoprofiel valt (denk aan hart en vaatziekten en diabetes), kunt u ook gebruik maken van de fysiotherapeutische zorg, wij dragen dan meer beschermingsmiddelen (schort en bril) om u beter te beschermen en toch de gewenste zorg te leveren.

Helaas zullen wij wel strenger moeten zijn welke patiënten wij kunnen behandelen. in de bijlage vindt u welke extra voorzorgsmaatregelen wij hebben getroffen en op welke basis wij zullen besluiten of het verantwoord is om een patiënt wel of niet te behandelen.

Uw bezoek aan ons zal iets anders verlopen maar zonder in te boeken op de kwaliteit zorg die u van ons gewend bent.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en mocht u ondanks de getroffen maatregelen nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens heel het team van Fysiotherapie Mike Soyer

Jordany Soyer

Instructie Coronavirus bij Fysiotherapie Mike Soyer

Afspraken die weer doorgang kunnen vinden:

  • Afspraken van cliënten die vallen in categorie A: geen risicogroep en geen gezondheidsklachten (zie volgend punt). En categorie B: u valt in een verhoogd risicoprofiel (bijv door een andere aandoening of uw leeftijd) maar heeft geen van de onderstaande symptomen. Als u in categorie B valt, vragen wij u dat wel kenbaar te maken tijdens het maken van uw afspraak of dit te melden bij uw fysio.

Afspraken die geen doorgang kunnen vinden:

  • Bij gezondheidsklachten (zoals hoesten, niezen, koorts, neusverkoudheid, keelpijn en verlies van smaak en ruik) vragen wij u om uw afspraak af te zeggen.

 

1. Bij binnenkomst voor uw afspraak
Wanneer u belt voor uw afspraak zal er een triage plaatsvinden, dit houdt in dat u meer vragen krijgt dan u gewend bent.
- Kom niet veel te vroeg en zeker niet te laat op uw afspraak.
- Kom alleen, indien dit niet mogelijk is, maximaal 1 ouder/begeleider
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
- Houd buiten uw afspraak 1,5 meter afstand
- Hoest of nies in uw elleboog
- Ieder uur worden de openbare ruimtes gereinigd.

2. Tijdens uw afspraak
- Wanneer mogelijk worden ouders of begeleiders verzocht in de wachtkamer te blijven.
- Wij geven geen hand
- Onze fysio's dragen tijdens de behandeling persoonlijke beschermingsmiddelen.
- De behandelkamers worden na ieder patiënt bezoek gereinigd.